Voldoet u aan de Wwft?

From: May 31, 2022

Er zijn heel veel nieuwe afkortingen van wetten en regels bijgekomen de laatste tijd en een daarvan is de Wwft. Wwft is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dat lijkt op zich duidelijk, maar wat heeft u daar mee te maken? Heel simpel, er wordt van u verwacht dat u zorg draagt voor een integere bedrijfsvoering met een risico georiënteerde benadering van uw (potentiële) klanten. U dient zelf een inschatting te maken van de risico’s die producten of afnemers met zich meebrengen en op basis daarvan de juiste maatregelen te nemen. En daar kom je direct op de volgende afkorting: KYC, ken uw klant (Know Your Customer).

Het is anno 2022 echt niet genoeg om op basis van summiere informatie van de klant, en een mooi verhaal dat hij al jaren zaken doet en heel betrouwbaar is, een zakelijke relatie te beginnen. Uw bank begint zich ook steeds meer te roeren in de transacties en eist ook van u een gedegen procedure t.a.v. deze relaties en transacties. Met name de transacties buiten de EU vallen steeds vaker onder verscherpt toezicht van de banken. Die hebben het weliswaar grotendeels zelf veroorzaakt door jarenlang alles maar te faciliteren, maar na forse boetes van de AFM worden ze nu gedwongen vrijwel alle transacties diepgaand te onderzoeken. Aangezien ze dat niet allemaal zelf kunnen, spelen ze die bal keurig terug naar de rekeninghouder, u dus. En dat is vaak een onaangename verrassing, want zelfs de antecedenten van klanten waar u al jaren aan levert, moeten plotseling volledig onderzocht worden. Dan komen zaken als UBO (uiteindelijk belanghebbende), PEP (is het een politiek prominent persoon), AML (anti witwas verordening), AVG, Meldplicht, FIU, FATF en nog meer zaken ter sprake. Allemaal deelbegrippen van diezelfde Wwft.

En dan komen daarbij nog eens de recente sancties van de EU t.a.v. Rusland en daarbij betrokken partijen. Het kan zomaar zijn dat een partij door alle Wwft procedures komt, maar ook voorkomt op een sanctielijst (dat hoeft overigens niet alleen betrekking te hebben op Rusland), en u kunt wel stoppen.

Doet u dat allemaal zelf?
Gefeliciteerd, u heeft dan een persoon binnen uw organisatie aangesteld om deze (vertrouwelijke) informatie te checken en archiveren, regelmatig te her-checken (want dat moet dus ook), en u heeft alle aansluitingen op partijen die al deze informatie voor u kunnen aanleveren.

Niet?
Dan kunt u natuurlijk een beroep doen op onze expertise, net als reeds diverse andere exporteurs, en kunnen wij voor u het gehele onderzoek doen en ervoor zorgen dat de onderbouwing veilig en gedocumenteerd wordt opgeslagen. U krijgt van ons een debiteurenrapport (met kredietadvies) en een KYC rapport: een uitkomst van de KYC checks met een KYC rating, welke u op verzoek naar uw bank kunt sturen. De grote Nederlandse banken accepteren inmiddels allemaal onze KYC rapportages. Houdt er wel rekening mee dat de rapportage ook wel eens negatief kan uitvallen, het proces is nu eenmaal niet voor niets. U blijft uiteindelijk wel te allen tijde zelf verantwoordelijk, dat is nu eenmaal de wet, maar wij kunnen u wel een heel eind helpen en ervoor zorgen dat u rustig zaken kunt doen. Wij zorgen er ook voor dat eventuele her-checks tijdig gedaan worden. Uiteraard altijd in overleg.

U weet het nu, wij staan voor u klaar. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Meer weten over KYC en de Wwft? Lees ons uitgebreide artikel in de Bloemenkrant.